Thắp lên ngọn lửa

Thắp lên ngọn lửa

UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra phản ánh của báo chí về các dự án lấn biển ảnh hưởng đến vịnh Nha Trang