46 tỷ đồng xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao gắn du lịch

.

Công ty Ecofarm mong muốn thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với quy mô 10ha, tổng vốn đầu tư hơn 46 tỷ đồng, thời gian triển khai từ năm 2019 - 2022.

Dự án sẽ xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel, chuyển giao công nghệ cao, trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ…; phát triển sản xuất nông nghiệp có giá trị gia tăng cao gắn với phục vụ nhu cầu du lịch, nhất là du lịch nông nghiệp; thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp…

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã giao cho các sở ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Ecofarm triển khai dự án đồng bộ.

VĂN DUY

Nguồn: www.sggp.org.vn