Hàng loạt dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang lập hồ sơ xin giao đất

.

Đa số các dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết đều đã và đang triển khai thực hiện. Thế nhưng, số dự án, công trình thực hiện xong các thủ tục đất đai (có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất) theo quy định lại khá ít khiến tỷ lệ thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong năm 2018 đạt tỷ lệ thấp.

Vào ngày 9/12/2017, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Nghị quyết số 38/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để thực hiện trong năm nay trên địa bàn tỉnh là 473 dự án với diện tích 3.848,45 ha.

190 dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang lập hồ sơ xin giao đất
190 dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang lập hồ sơ xin giao đất

Kết quả là, trong năm 2018 có 98/473 dự án, công trình (chiếm tỷ lệ 20,72%) đã thực hiện thu hồi, hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích thu hồi đất 416,36 ha/3.848,45 ha (10,82%). Bên cạnh đó có 190/473 dự án, công trình đang thực hiện (40,17%) với diện tích 1.569,07 ha/3.484,45 ha (40,745). Có 185/473 dự án, công trình (39,11%) chưa triển khai thực hiện hoặc không thực hiện do chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế cơ sở, thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ… với diện tích 1.864,01 ha/3.848,45 ha (48,44%).

Có 283,35 ha dự án, công trình có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 9/12/2017 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 để thực hiện 99 dự án (gồm cả hộ gia đình cá nhân).

Trong năm nay có 12/99 dự án, công trình đã thực hiện xong thủ tục chuyển mục đích (có quyết định giao đất) theo quy định (11,11%); số diện tích đã chuyển mục đích là 16,33 ha/283,35 ha (5,76%). Trong đó, chuyển đất rừng phòng hộ là 10,43 ha/283,35 ha (3,68%) để thực hiện 6 dự án, chuyển từ đất trồng lúa một vụ là 5,90 ha/283,35 ha (2,08%) để thực hiện 6 dự án.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2018 của từng dự án. Cùng với đó, UBND tỉnhh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phải nêu rõ lý do chậm triển khai, kiến nghị (nếu có) gửi về Sở TN&MT để Sở tổng hợp báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

Nguồn: dothi.net