Bà Rịa - Vũng Tàu gia hạn dự án Cảng Quốc tế Sao Biển hơn 4.500 tỷ

.

Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Sao Biển vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Cảng Quốc tế Sao Biển có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án đúng tiến độ theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp, báo cáo tiến độ thực hiện dự án đúng quy định. Đồng thời, Công ty phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất phải nộp đối với thời gian chậm tiến độ được tính bằng với tiền thuê đất hàng năm.

Được biết, Phần đất được gia hạn có diện tích 680.174,5 m2, đã được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2012.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, dự án Cảng Quốc tế Sao Biển có vốn đầu tư 4.551 tỷ đồng với tiến độ thực hiện là 04 năm đã được bàn giao đất trên thực địa ngày 23/02/2012 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 03/01/2013. Công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai và chấp hành tốt nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra vào quý 4/2016, Công ty chỉ mới thi công bờ bao bảo vệ toàn bộ diện tích đất được cho thuê, chưa triển khai đúng tiến độ được phê duyệt tại giấy chứng nhận đầu tư. Tình hình có liên quan đến Dự án là đường Liên cảng Cái Mép - Thị Vải tại khu vực đất cho Công ty Cảng Sao Biển thuê hiện nay chưa được đầu tư thi công nên ảnh hưởng đến việc triển khai thiết bị thi công cũng như khả năng vận hành cảng sau khi đầu tư.

Tháng 11/2017, Công ty CP phần Cảng Quốc tế Sao Biển có văn bản đề nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng để đưa đất vào sử dụng theo Giấy chứng nhận đầu tư.

Nguồn: cafeland.vn