Chi cục Bảo vệ Môi trường có được cấp thông báo cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu?

.

Các đơn vị hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan TP.HCM mới đây đã nhận được thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan từ một số Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường các địa phương . 

Cụ thể, Công ty Giấy Vĩnh Huê tại TP.HCM và Công ty TNGG Sung Bu Vina tại Bình Dương được Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM và Bình Dương cấp thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra thông quan tại cảng Cát Lái.

Tuy nhiên theo quy định tại Phụ lục 12 kèm theo Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về quy định nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thì cơ quan cấp thông báo là Cục Kiểm soát ô nhiễm trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Tài nguyên Môi trường.

Bởi vậy, trường hợp Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM và Bình Dương ký thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan cấp cho lô hàng nhập khẩu là không đúng quy định. Điều này có thể gây ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu. 

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn